BIO bavlna - základ naší práce

Publikováno: 16.12.2017

Jak bylo zmíněno v úvodním příspěvku na našem blogu, značka South Elements dbá na to, aby oblečení, které Vám nabízíme, bylo zpracováno s tou největší pečlivostí. Bez kvalitních látek by však naše snaha neměla smysl. Proto pro naše oblečení volíme vždy vysoce kvalitní přírodní materiály, převážně BIO bavlnu. Máme pro to své důvody a věříme, že i pro Vás budou jedním z důležitých faktorů proč zakoupit náš výrobek.

Při pěstování BIO bavlny je, na rozdíl od konvenčně pěstovaných plodin nebo dokonce geneticky modifikovaných alternativ této rostliny, využíváno zcela přírodních a striktně tradičních postupů. Již od samého počátku se dbá na to, aby při celkovém procesu pěstování a následném zpracování bavlny docházelo k minimálnímu zatížení životního prostředí. Proto na plantážích s BIO bavlnou nenaleznete žádné sklady chemických postřiků ani postřikové stroje. Ochrana a péče o tyto plantáže probíhá vhodným doplňováním o další rostliny nebo dodržováním historicky ověřených postupů při výsadbě (například rotace rostlin bavlny s jinou plodinou). Tak probíhá, a po stovky let již funguje, přírodní a šetrná ochrana zcela bez nutnosti použití chemických látek. Nedochází ke hnojení půdy chemickými hnojivy, které, jak všichni dobře víme a jak to dokládají vědecké rozbory a výzkumy, ničí půdu, mnohdy nenávratně!

Nenaleznete zde ani těžkou strojní techniku, která by drancovala plantáže s cílem co nejrychleji sklidit, aby se znovu dala co nejrychleji vysázet další várka rostlin za účelem dalšího rychlého výnosu. Sklizeň BIO bavlny se oproti tomuto způsobu provádí převážně ručně. Především v rozvojových zemích může být tato práce důležitým zdrojem obživy pro nezanedbatelnou část tamních obyvatel.

Zkrátka při pěstování BIO bavlny se dbá na to, aby jejím pěstováním netrpěla příroda a také lidé, kteří na plantážích s bavlnou pracují nebo žijí v jejich blízkosti. Je zřejmé a prokazatelné, že konvenční pěstování bavlny má škodlivé účinky jak na přírodu, tak i na lidi, kteří v těchto oblastech žijí. Naopak, šetrný přístup, množství ruční práce a veliká píle při pěstování BIO bavlny zaručuje nejen lepší kvalitu životního prostředí, ale dokáže i vytvořit možná jedinou tamní sociální jistotu pro dělníky a i vlastně jakousi odpovědnost pro majitele těchto plantáží. Zakoupením jakéhokoli našeho výrobku z BIO bavlněných materiálů se tak vyhýbáte nepřímé podpoře zneužívání levné pracovní síly, což je při konvenčním pěstování této plodiny zcela běžné.

Jak jsme již výše psali, obrovský důraz se při pěstování BIO bavlny klade na etiku, šetrnost a lidskost, musíme nyní zdůraznit, že to samé platí i o samotné výrobě bavlněných látek. Pokud byla řeč o chemických látkách používaných při pěstování konvenční bavlny, tak co se týče dalšího zpracování takovéto bavlny, mohla by následovat pestrá přehlídka snad všech možných i nemožných chemikálií a drastických postupů, které výsledné látce vylepšují vlastnosti, jež jsou masově žádány. Menší žmolkatění, nemačkavost, nesrážlivost a další (spotřebiteli požadované) vlastnosti, jsou často vykoupeny nadměrným použitím chemikálií (například chlór, bróm, chemikálie obsahující formaldehyd, hydroxid sodný nebo kyselinu sírovou). Tyto látky jsou samozřejmě po ukončení výroby často nekontrolovaně vypouštěny do přírody a to především v méně vyspělých zemích světa. Pokud máte z takovéto látky Váš oblíbený oděv zhotovený, je dost možné, že vlivem tělesného tepla, dochází k pozvolnému uvolňování těchto chemikálií na povrch Vašeho těla. Důsledkem mohou být např. různé kožní problémy, alergie a další nepříjemnosti, způsobené právě takovouto chemicky upravenou látkou, která prošla konvenční výrobou a následným barvením.

Při zpracování a následné výrobě látek z BIO bavlny k ničemu podobnému nedochází. Veškeré chemikálie jsou nahrazeny přírodně rozložitelnými alternativami. Ty nemají prakticky žádný vliv na poškozování životního prostředí ani na zdraví lidí. To platí samozřejmě i pro barvení, což je de facto nejsložitější technologický proces při výrobě BIO bavlněných látek. Využívá se opět metod, které jsou šetrné jak k přírodě, tak k člověku. Z výše uvedených důvodů se značka South Elements hned na začátku rozhodla využívat výhradně BIO bavlnu jako základ naší tvorby. Věříme, že vlastnosti všech našich produktů oceníte při jejich nošení a díky tomu nám věnujete svou přízeň.